Background Image

Agent kupujúceho - oplatí sa mi takáto služba?

Post Image

Agent kupujúceho - oplatí sa mi takáto služba?


Chceli by ste kúpiť byt alebo dom, ale neviete čo všetko vás čaká? Ako vyjednať dobrú kúpnu cenu, či ako si overiť právny stav kupovanej nehnuteľnosti? Ako ustrážiť celý proces predaja a nedostať sa do problémov?

Kúpa nehnuteľnosti je proces, ktorý má svoje špecifiká, odporúčaný postup ale aj riziká. S trochou snahy, energie, času a šťastia si to vie bežný človek vybaviť aj sám. V prípade, ak predaj vami kupovanej nehnuteľnosti „zastrešuje“ realitná kancelária, máte o všetko postarané. Dobrá RK má s predajmi bohaté skúsenosti a celým procesom vás prevedie. V prípade kúpy priamo od predávajúceho je to o čosi zložitejšie. Budete sa musieť spoľahnúť na predávajúceho, že ním odporúčaný postup či kúpna zmluva sú v poriadku a na katastri všetko prebehne bez problémov. Alebo si zmluvy vyriešite sami, či dáte na radu kolegu alebo známeho, ktorý nedávno tiež kupoval nehnuteľnosť.

Či už kupujete byt cez RK alebo od majiteľa a s kúpou nehnuteľnosti nemáte žiadne predchádzajúce skúsenosti, ste takpovediac „odkázaní“ dôverovať postupu, ktorý navrhuje protistrana. V prípade kúpy nehnuteľnosti prostredníctrvom realitky si treba uvedomiť, že RK a jej realitný maklér zastupujú predávajúceho. S ním majú (v ideálnom prípade) uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu a im predávajúci nakoniec hradí províziu za úspešný predaj. V takomto prípade maklér stojí na strane predávajúceho a háji najmä jeho záujmy napríklad aj tým, že nehnuteľnosť predá za čo najviac. A čo týmto príkladom chcem povedať? Hlavne to, že ako laik, ktorý prvý raz kupuje svoju nehnuteľnosť, stojíte v nerovnom „súboji“ proti zdatnému protivníkovi v podobe skúseného realitného profesionála, ktorý podobných predajov absolvoval desiatky, či stovky. Keďže zastupuje predávajúceho, nikdy nebudete mať istotu že ste kúpili za naozaj najvýhodnejších podmienok pre vás, alebo za najvýhodnejšiu cenu. V prípade priamej kúpy od skúseného majiteľa, ktorý už v minulosti niekoľko predajov absolvoval, platí rovnaké, ako pri kúpe cez RK.

Ak sa chcete vyvarovať možných problémov, či kúpiť naozaj za (pre vás) najlepších podmienok, existuje jedno riešenie, a to využiť službu AGENT KUPUJÚCEHO. Vo svete bežná služba, ktorú už poznajú dlhé roky (napr. v USA) sa v posledných rokoch udomácňuje aj na Slovensku a každá dobrá realitná kancelária vám ju vie ponúknuť.

V čom sú výhody takejto služby? Najmä v tom, že maklér v takomto prípade stojí na vašej strane a háji predovšetkým vaše záujmy a nie záujmy predávajúceho. Vyrovná sa tak vyššie spomenutá nerovnováha keď proti vám ako kupujúcemu - laikovi, stojí zdatný profesionál. Takto sa skóre vyrovná a proti sebe stoja dvaja realitní profesionáli - agent (maklér) kupujúcej strany a agent (maklér) predávajúcej strany.

Rozsah ponúkaných služieb agenta kupujúceho môže závisieť od dohody medzi vami a RK/maklérom, ktorého si pri kúpe nehnuteľnosti vyberiete. Všeobecne ale poskytuje najmä tieto služby:

- prieskum trhu na základe požiadaviek kupujúceho,

- aktívne vyhľadávanie nehnuteľností podľa požiadaviek klienta,

- obhliadky nehnuteľností, prípadne osobné zastúpenie klienta na obhliadke,

- rokovanie o cene a vyjednávanie podmienok pre klienta,

- dozorovanie procesu nadobúdania vlastníckych práv, ako aj odovzdanie (asistencia) nehnuteľnosti do užívania.

Agent kupujúceho vám poskytne komplexnú službu a celý čas počas kúpy stojí pri vás. Viete sa s ním kedykoľvek poradiť, požiadať o názor a skonzultovať každý jeden krok počas celého procesu kúpy nehnuteľnosti. Vyhľadá najlepšiu nehnuteľnosť podľa vami zadaných požiadaviek, urobí predselekciu vhodných nehnuteľností, prípadne ich predobhliadky (iba maklér bez klienta), obhliadky vybraných nehnuteľností s vami ako klientom. Ak si s jeho pomocou nájdete vhodný byt, pomôže vám s preverením právneho stavu kupovanej nehnuteľnosti, alebo zabezpečí právny servis v prípade, ak nehnuteľnosť predáva súkromný predávajúci.

Takéto zastupovanie je z pohľadu makléra ako agenta kupujúceho náročné hlavne na energiu a čas. Je preto pochopiteľné, že podobne ako pri zastupovaní predávajúceho, je platenou službou. Avšak šikovný maklér - agent kupujúceho, ktorý sa naozaj vyzná, pre vás okrem vyššie uvedených činností častokrát s predávajúcim vyjedná významnú zľavu, lebo väčšina predávaných ponúk má aj tak spravidla nadhodnotenú cenu. Ním vyjednaná zľava z ceny je neraz vyššia ako dohodnutá provízia pre agenta kupujúceho. Takto získavate dvakrát. Dostanete komplexnú službu, kedy všetky starosti s hľadaním ideálneho bytu/domu na seba prevezme váš maklér, celým procesom vás prevedie a usmerní a nakoniec ešte aj ušetríte.

Ak by ste pri kúpe nehnuteľnosti uvažovali využiť službu AGENT KUPUJÚCEHO, alebo by ste sa chceli o tejto službe dozvedieť viac, budem rád keď ma kontaktujete na t.č. +421 903 208 009, alebo emailom na info@patrikivanek.sk.

Ing. Patrik Ivánek, RSc., realitný maklér


Kontaktujte ma: